500 Medlemmer

Da har vi gleden av og si at vi er blitt 500 Medlemmer i [NG]

Norske Gamere